NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Kết quả chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2016 – 2020)
Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là...
Những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới ở tỉnh Lạng Sơn
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là ưu tiên hàng đầu nhằm thực hiện được mục ti...
Chi bộ Nhà nước và Pháp luật một nhiệm kỳ nhìn lại
Chi bộ Nhà nước và Pháp luật là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. Tổng số đảng viên 07 đồng chí; nữ...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo phương...
Đại thắng mùa Xuân 1975 – Bài học về sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Suốt 45 năm qua, bản hùng ca Đại thắng Mùa Xuân 1975 luôn khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam với niềm tự hào thiêng liê...
Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn thực hiện tốt công tác tư pháp – hộ tịch và tuyên truyền phổ biến pháp luật
Ở cơ sở Công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã, phường, thị trấn là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là nơi trực...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay
Đảng bộ trường chính trị Hoàng Văn Thụ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn với 05 chi bộ trực thuộc và 45 đảng viên. Đảng bộ lu...
Chi bộ Đào tạo lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nhiệm kỳ 2017 - 2020
Chi bộ đào tạo là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Chi bộ lãnh đạo phòng Đào tạo trước đây và phòng...
Lạng Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, c...
Thành ủy Lạng Sơn thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và thương mại của tỉnh Lạng Sơn với 8 đơn vị hành chính gồm 05 phường, 03 xã...
Một số kết quả đạt được sau 01 năm hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 17/01/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chính thức...
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Với mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ...
Lạng Sơn phát triển các mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao trong xây dựng nông thôn mới.
Lạng Sơn có tổng diện tích tự nhiên 8.310 km2, địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi chiếm hơn 80%, nơi cao nhất là núi Mẫu Sơn 1.541...
Tỉnh Lạng Sơn với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2020
Lạng Sơn là tỉnh Miền núi, biên giới, phía Đông Bắc tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, phía bắc giáp tỉnh...
Lạng Sơn: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững
Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc. Do xuất phát điểm thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nên đời sống...
Lạng Sơn - Điểm đến của du khách
Lạng Sơn hay còn được gọi là “xứ Lạng”, là tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam, có biên giới quốc gia tiếp giáp với nước cộng...
Một số giải pháp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin... l...
60 năm khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tình cảm, sự quan tâm đặc biệt. C...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nâng cao hiệu quả của Phòng tuyên truyền giáo dục
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Đề án xây dựng Phòng tuyên truyền giáo dục, Đảng ủy Trường Chính trị Hoà...
Chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Lạng Sơn
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính để n...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Đại đoàn kết dân tộc (ĐĐKDT) là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, một giá trị tinh thần bền vững, một điều kiện bảo đảm cho sự tồn...
Đình lập với công tác xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân năm 2019
Năm 2019, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Đình Lập khá nặng đó là củng cố và nâng cao chất lượng đối với 04 xã đạt chuẩn n...
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Xã Thụy Hùng là một xã vùng II của huyện Cao Lộc cách trung tâm huyện khoảng 9km với tổng diện tích tự nhiên là 2.261,8 ha, c...
Nét truyền thống trong phong tục cưới - hỏi của người Dao đỏ ở huyện Tràng Định
Tràng Định là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Lạng Sơn cách trung tâm thành phố 67 km theo đường quốc lộ 4A. Tr...
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (Tháng 02/1930) đánh dấu bước ngoặt quyết định đối với cách mạng nước ta
Từ giữa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta liên tiếp đứng lên đánh đuổi bọn cướp nước, tiêu biểu như phong trà...
Kết quả nổi bật trong việc thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh Lạng Sơn trong năm vừa qua
Trong những năm trở lại đây tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến đổi phức tạp và khó lường, kinh tế thế giới phần lớn đang rơi vào t...
Phong trào “Dân vận khéo” góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh
Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019, trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh gắn với các phong trào “To...
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế của tỉnh
Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban D...
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bảo vật quốc gia sáng mãi giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam
Đêm ngày 19/12/1946, tại nhà ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc (Hà Đông), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi to...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt công tác lý luận chính trị năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 17/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 92-KH/ĐUK, ngày 30/7/2018 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256