Liên hệ

Thứ Hai, 06/05/2013 - 05:52

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

Tel (025) 3810.254 Fax: (025) 3810.254

Email:
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256