ĐÀO TẠO ->Chiêu sinh, tuyển sinh
Thông báo số 32/TB-TCT, ngày 12/10/2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017 tại Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ
Thông báo số 31/TB-TCT, ngày 12/10/2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017 tại Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ
Thông báo số: 18 /TB-TCT, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập chung khóa 9 (2017-2018)
Thông báo số: 16 /TB-TCT, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập chung khóa học (2017-2019)
Thông báo số: 15 /TB-TCT, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập chung khóa học (2017-2018)
Công văn số: 41/TCT/ĐT, ngày 24 tháng 4 năm 2017 V/v phân bổ chỉ tiêu và thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017
Công văn số 26/TCT-ĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Về việc đăng ký lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017
Thông báo số: 10/TB-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2017
Thông báo số: 09/TB-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2017
Thông báo - V/v tổ chức các lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo số 26/TB-TCT, ngày 29 tháng 9 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo số 25/TB-TCT, ngày 29 tháng 9 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2016
Thông báo số 11/TB-TCT ngày 05 tháng 4 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2016
Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016 (ngoài kế hoạch, kinh phí UBND tỉnh giao)
Thông báo số 09/TB-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2016. V/v chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016 (ngoài...
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo số 08/TB-TCT ngày 18 tháng 3 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo số 07/TB-TCT ngày 18 tháng 3 năm 2016. V/v mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2016
Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy tập trung khóa học (2016 - 2017)
Thông báo số 06/TB-TCT ngày 18 tháng 3 năm 2016. V/v chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ chính quy tập...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256