TIN TỨC SỰ KIỆN
Thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TCT, ngày 22/6/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 30 tại Thành phố Lạng Sơn năm 2018.  
Thực hiện Quyết định số 1429-QĐ/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 32 và Quyết định số 1430-QĐ/TU, ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập...
Thực hiện Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Quyết định số 1249/QĐ-UBND, ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ch...
Chiều ngày 07/6/2018, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 28 năm 2018. Tới dự lễ bế giảng có đồng chí Triệu Văn Quân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ...
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TCT, ngày 26/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc Tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2018, từ ngày 16/5 - 18/5/2018, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức "Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2018". Đến dự và chỉ đạo Hội thi c...
Nhân dịp kỷ niệm 170 năm ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Ngày 14/5/2018, Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần 1/2018 với chủ đề: "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay". Ban tổ chức đã chọn đăng 29 b...
Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Quyết định...
Ngày 24/5/2018, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 của Cụm thi đua số 02 gồm 07 trường chính trị miền núi biên giới phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ,...
Thực hiện kế hoạch số 16/KH-TCT, ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,  chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.  
Thực hiện Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Quyết định số 106/QĐ-TCT, ngày 5/4/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên...
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-LLMLN ngày 13 tháng 3 năm 2018 của khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2018. Sáng ngày 13/4/2018 Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao...
Thực hiện Quyết định số 755-QĐ/TU, ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá học 2017 - 2018 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Chiều ngày 04 tháng 4 năm 2018, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp học. ...
Thực hiện Quyết định số 464-QĐ/TU, ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khoá học 2016 - 2018 tại huyện Văn Lãng.
Thực hiện Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2018; Quyết định số 84/QĐ-TCT, ngày 21/3/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên kho...
Thực hiện Quyết định số 413-QĐ/TU, ngày 26/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung tại huyện Cao Lộc. Sau hai năm học tập đến nay lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình. Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2018, Huyện ủy Cao Lộc phối hợp với...
Thực hiện Quyết định số 1137/QĐ-HVCTKVI, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Học viện Chính trị Khu vực I về việc mở lớp Cao cấp lý luận chính trị; Quyết định số 340-QĐ/TU, ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2016 - 2018 tại tỉnh Lạng Sơn. Chiều...
Thực hiện Quyết định số 1131-QĐ/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 21 (2018 - 2019) tại huyện Văn Quan. Chiều ngày 20 tháng 3 năm 2018, Huyện ủy Văn Quan phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp l...
Thực hiện kế hoạch số 03/KH-CĐCS ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Công đoàn cơ sở Trường chính trị Hoàng Văn Thụ về việc tổ chức Giải thi đấu thể thao mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chiều ngày 8/3/2018, Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức giải thi đấu thể...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256